หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการปรับพื้นฐานความรู้ด้านการโรงแรมและการบริการ " ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในธุรกิจบริการ "
   เมื่อวันที่ ๒๔ – ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก ภาควิชาสั ...
2019-08-27 11:24:49
ประมวลภาพพิธีซ้อมใหญ่เพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดพิธีซ้อมใหญ่เพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบ ...
2019-08-05 15:00:27
ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบ 5 การรับตรงอิสระ ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม - 7 มิถุนายน 2562
ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี  สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก ภาคปกติ รอบ 5 การร ...
2019-06-01 15:02:37
งานแสดงนิทรรศการการจัดการอาหารท้องถิ่นและเครื่องดื่มเพื่อการท่องเที่ยว ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
เมื่อวันศุกร์ที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒  สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก ภาควิชาสังคมศาสตร์   ...
2019-04-24 16:39:32
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การประกอบอาหารตะวันตกและนานาชาติขั้นพื้นฐาน "Grain fed tenderloin with red wine sauce, Mashed pumpkin, Sauteed spinach, Confit garlic and beet"
เมื่อวันที่  ๑๒ - ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก ภาควิชาสังคมศาสตร์ &nbs ...
2019-03-23 01:03:02
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การประกอบอาหารตะวันตกและนานาชาติขั้นพื้นฐาน "Pan – Seared White Snapper with Marian Plum Salsa"
เมื่อวันที่  ๕ - ๖ มีนาคม ๒๕๖๒ สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก ภาควิชาสังคมศาสตร์   ...
2019-03-06 23:06:51
โครงการยกระดับวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยกับงานอุตสาหกรรมบริการและโครงการการขายและการตลาดสำหรับธุรกิจโรงแรมและที่พัก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๒๗ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก ภาควิชาสังคมศาสตร์   ...
2019-03-06 13:19:48
งานแสดงนิทรรศการรายวิชาการจัดการอาหารท้องถิ่นเพื่อการท่องเที่ยว ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
เมื่อวันศุกร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก ภาควิชาสังคมศาสตร์ & ...
2018-12-08 16:51:50
สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560
สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการ ...
2018-08-23 14:26:33
IHG academy เข้าแนะนำองค์กรและรับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
IHG academy เข้าแนะนำองค์กรและรับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ        &n ...
2018-08-23 14:24:26
ข่าวปัจจุบัน