หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คุมเข้มมาตรการป้องกันไวรัส (COVID-19)
สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คุมเข้มมาตรการป้องกันไวรัส (COVID-19)

admin thai
2020-03-09 17:01:18

สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขานรับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส (COVID-19) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยจัดให้มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และพ่นน้ำยาแอลกอฮอล์(Food Grade) ก่อนเข้าห้องชมสาธิตและฝึกปฏิบัติการทางด้านอาหารของสาขาวิชา เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง คัดกรอง และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค (COVID-19) ให้แก่คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ให้มีปลอดภัยมากยิ่งขึ้น