หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ประกาศรับสมัครนักศึกษารอบที่ 1 Portfolio สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 6 มกราคม 2564
โค้งสุดท้าย รอบที่ 1 Portfolio สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก เลือกเรียนได้ทั้งที่ กรุงเทพฯ ...
2020-12-30 16:48:55
เรียนเชิญร่วมงาน SSRU Open House 2020
สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรียนเชิญร่วม ...
2020-12-02 14:28:53
โครงการอบรมด้านอุตสาหกรรมการบิน
เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์แล ...
2020-11-23 12:28:00
โครงการปรับพื้นฐานความรู้ด้านการโรงแรมและการบริการ " ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในธุรกิจบริการ "
   เมื่อวันที่ ๒๔ – ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก ภาควิชาสั ...
2020-11-23 12:29:28
ประมวลภาพพิธีซ้อมใหญ่เพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดพิธีซ้อมใหญ่เพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบ ...
2020-11-23 12:29:44
งานแสดงนิทรรศการการจัดการอาหารท้องถิ่นและเครื่องดื่มเพื่อการท่องเที่ยว ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
เมื่อวันศุกร์ที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒  สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก ภาควิชาสังคมศาสตร์   ...
2020-11-23 12:38:58
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การประกอบอาหารตะวันตกและนานาชาติขั้นพื้นฐาน "Grain fed tenderloin with red wine sauce, Mashed pumpkin, Sauteed spinach, Confit garlic and beet"
เมื่อวันที่  ๑๒ - ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก ภาควิชาสังคมศาสตร์ &nbs ...
2020-11-23 12:39:16
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การประกอบอาหารตะวันตกและนานาชาติขั้นพื้นฐาน "Pan – Seared White Snapper with Marian Plum Salsa"
เมื่อวันที่  ๕ - ๖ มีนาคม ๒๕๖๒ สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก ภาควิชาสังคมศาสตร์   ...
2020-11-23 12:39:32
งานแสดงนิทรรศการรายวิชาการจัดการอาหารท้องถิ่นเพื่อการท่องเที่ยว ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
เมื่อวันศุกร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก ภาควิชาสังคมศาสตร์ & ...
2020-11-23 12:39:50
ข่าวย้อนหลัง