หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การประกอบอาหารตะวันตกและนานาชาติขั้นพื้นฐาน "Pan – Seared White Snapper with Marian Plum Salsa"
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การประกอบอาหารตะวันตกและนานาชาติขั้นพื้นฐาน "Pan – Seared White Snapper with Marian Plum Salsa"

admin thai
2020-11-23 12:39:32

เมื่อวันที่  ๕ - ๖ มีนาคม ๒๕๖๒ สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก ภาควิชาสังคมศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  หัวข้อ การประกอบอาหารตะวันตกและนานาชาติขั้นพื้นฐาน "Pan – Seared White Snapper with Marian Plum Salsa" โดยได้รับเกียรติจาก เชฟนิวัฒน์ เหลาเพียร Executive Chef, Baba Beach Club Hua Hin Luxury Pool Villa Hotel by Sri panwa ซึ่งเป็นศิษย์เก่าของสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก รุ่นรหัสนักศึกษา ๔๘ เป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติการให้กับนักศึกษาในรายวิชา  FSI๒๒๐๘ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาหารและการจัดการงานครัวภายในโรงแรมซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งความร่วมมืออันดีในการผลิตบัณฑิตตามวัตถุประสงค์ของบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและโรงแรมศรีพันวา ภูเก็ต

อ่านเพิ่มเติม...