หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การประกอบอาหารตะวันตกและนานาชาติขั้นพื้นฐาน "Grain fed tenderloin with red wine sauce, Mashed pumpkin, Sauteed spinach, Confit garlic and beet"
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การประกอบอาหารตะวันตกและนานาชาติขั้นพื้นฐาน "Grain fed tenderloin with red wine sauce, Mashed pumpkin, Sauteed spinach, Confit garlic and beet"

admin thai
2020-11-23 12:39:16

เมื่อวันที่  ๑๒ - ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก ภาควิชาสังคมศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  หัวข้อ การประกอบอาหารตะวันตกและนานาชาติขั้นพื้นฐาน "Grain fed tenderloin with red wine sauce, Mashed pumpkin, Sauteed spinach, Confit garlic and beet" โดยได้รับเกียรติจาก เชฟชรัทชา  พุธสอน, Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit ซึ่งเป็นศิษย์เก่าของสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก รุ่นรหัสนักศึกษา ๕๔ เป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติการให้กับนักศึกษาในรายวิชา  FSI๒๒๐๘ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาหารและการจัดการงานครัวภายในโรงแรม เพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษะการประกอบอาหารและศิลปะการตกแต่งจานอาหารให้กับนักศึกษาอีกด้วย

อ่านเพิ่มเติม...