หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประกาศรับสมัครนักศึกษารอบที่ 1 Portfolio สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 6 มกราคม 2564
ประกาศรับสมัครนักศึกษารอบที่ 1 Portfolio สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 6 มกราคม 2564

admin thai
2020-12-30 16:48:55

โค้งสุดท้าย รอบที่ 1 Portfolio สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก เลือกเรียนได้ทั้งที่ กรุงเทพฯ และ นครปฐม

สมัครสอบรอบที่ 1 Portfolio ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 6 มกราคม 2564

สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก รหัส 3423 (วิทยาเขตนครปฐมและห้องเรียนกรุงเทพมหานคร)


#อนาคตเริ่มที่นี่#มาร่วมกำหนดอนาคตไปกับเรา#มาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเราการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พักสวนสุนันทา


ระเบียบการรับสมัครประจำปีการศึกษา 2564 http://admission.ssru.ac.th/index.php?m=procedures


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ฝ่ายรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เบอร์โทรศัพท์ 021601380 , 021601261

สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานครและวิทยาเขตนครปฐม

#Dek64#TCAS#TCAS2564#เรียนที่ไหนดี#HLBM#การจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก#การโรงแรม#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #ราชภัฏอันดับ1 #แชมป์ราชภัฏ12สมัยต่อเนื่อง#มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม