หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > งานแสดงนิทรรศการรายวิชาการจัดการอาหารท้องถิ่นเพื่อการท่องเที่ยว ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
งานแสดงนิทรรศการรายวิชาการจัดการอาหารท้องถิ่นเพื่อการท่องเที่ยว ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

admin thai
2020-11-23 12:39:50

เมื่อวันศุกร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก ภาควิชาสังคมศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  จัดงานแสดงนิทรรศการรายวิชาการจัดการอาหารท้องถิ่นเพื่อการท่องเที่ยว  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑  โดยในงานมีการจัดแสดงผลงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบชุมชนท้องถิ่น ๑๖  ชุมชน ทั่วประเทศไทย ณ ลานกิจกรรมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้เพิ่มเติมนอกเหนือจากเนื้อหาการเรียนการสอนในรายวิชาFS๒๒๐๑ การจัดการอาหารท้องถิ่นเพื่อการท่องเที่ยว  และเพื่อนำความรู้ที่ได้จากการทดลองและพัฒนาผลิตภัณฑ์นี้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคตได้อย่างเหมาะสม

อ่านเพิ่มเติม...